DKM Ulil Albaab USB YPKP Ajak Wanita Muslimah Berhijab

Minimnya pengetahuan tentang cara mengenakan hijab yang sesuai syariat Islam membuat banyak wanita muslim mengenakan hijab sesuai kehendaknya saja. Pada dasarnya, hijab berfungsi sebagai penutup aurat bagi wanita. Namun saat ini, terkadang hijab hanya dijadikan identitas saja, bahkan hijab hanya digunakan sebagai gaya berpakaian.
Dalam agama Islam sangat jelas disebutkan, wanita merupakan kaum sangat dimuliakan. Islam menganjurkan wanita mengenakan hijanb yang sesuai dengan syariat Islam, bukan tanpa sebab. Itu agar kaum hawa mampu menjaga aurat dan kehormatannya. (more…)